Waarom hebben we de mestbak ontwikkeld?

Door de nood aan efficiëntie bij het verschonen van onze stallen, zijn we op het idee gekomen om een universele mestbak te ontwerpen. Deze mest- en verzamelbak moest ons 2 antwoorden bieden.

1) een gemakkelijk alternatief bieden voor het vele manuele en tijdrovende transport van- en naar de mesthoop met een kruiwagen of een andere kar.

2) het 'verlies van lading – probleem' oplossen. Bij het transport met kruiwagen kennen we wel allemaal het probleem van "verlies van lading".  Dit 'verlies' is vaak van toepassing op de meest vervelende momenten en plaatsen. Door de mesthoop verder weg van de stallen te vestigen (tegen reukhinder, ongedierte, enz....) is de kans op 'verlies van lading' enkel maar groter geworden en ook de manuele arbeid intensiever dan ooit.  

Voor al deze tijdrovende en arbeidsintensieve werken tot een minimum te beperken, is de mestbak de ideale oplossing. Hij is zo ontworpen, dat je vooraan uw kruiwagen kan uitkiepen.

Vooraan is de rechte mestbak 60 cm hoog hierdoor wordt er automatisch een hefboom gevormd tussen de kruiwagen en de mestbak waardoor het ledigen van de kruiwagen kinderspel wordt.